PREISER 16530  Russ. infanterie + partizanen 1:87
€ 6.95
PREISER 16541  8cm Mortier met bemanning 1:87
€ 6.75
PREISER 16545  Infanteriesold. op tank USSR '42 12 fig. 1:87
€ 7.95
PREISER 16546  Tankbemanning USSR   1:87
€ 7.25
PREISER 16567  US tankbemanning modern 1:87
€ 6.95
PREISER 16577  Russische krijgsgevangenen 1:87
€ 10.90